Czy fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce. Indywidualni inwestorzy korzystają z programów NFOŚiGW oferujących dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, takich jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Agroenergia. . Czy inwestowanie w fotowoltaikę jest równie ekonomiczne w przypadku przedsiębiorstw?