Czy fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce. Indywidualni inwestorzy korzystają z programów NFOŚiGW oferujących dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, takich jak Mój PrądCzyste Powietrze czy Agroenergia. Mogą również odliczyć wydatki na termomodernizację budynków od dochodów w rocznym rozliczeniu podatkowym. Czy inwestowanie w fotowoltaikę jest równie ekonomiczne w przypadku przedsiębiorstw? Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii rozszerzyła pojęcie prosumenta, czyli kogoś, kto jest konsumentem energii i równocześnie aktywnie uczestniczy w jej produkcji o przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie jest głównym przedmiotem działalności. Zwiększa to opłacalność fotowoltaiki dla firm.

Jakie korzyści daje fotowoltaika dla firm?

Ceny energii stale rosną i generują coraz wyższe koszty produkcji, które każdy przedsiębiorca chciałby zredukować z myślą o zwiększeniu konkurencyjności swoich wyrobów na rynku. Wysokie ceny energii są szczególnie bolesne dla energochłonnych dziedzin produkcji. Rachunki za energię elektryczną można obniżyć nawet o 60-70% dzięki dobrze dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej. Własna energia ze słońca pozwala uniezależnić się od wzrostu cen, nieprzewidzianych awarii i przerw w dostawie prądu lub ograniczeń spowodowanych przeciążeniami sieci. Nadwyżki własnej energii elektrycznej mogą być z powodzeniem przetwarzane w energię cieplną. Pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii i działanie proekologiczne jest ważnym elementem budowania wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku. Argument ten jest coraz częściej brany pod uwagę przez konsumentów przy wyborze marki.

Czy fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

Jakie możliwości daje firmom ustawa o OZE?

Według aktualnej ustawy o OZE (tekst jednolity — Dz. U. 2020 poz. 261) przedsiębiorcy mogą wytwarzać prąd dla zaspokojenia potrzeb własnej firmy lub odprowadzać nadwyżki produkowanej energii do sieci elektroenergetycznej z możliwością jej odzyskania z opustem, podobnie jak w przypadku osób fizycznych. W sytuacji, gdy zainstalowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznej nie przekracza 10 kW, rozliczenia dokonuje się tak, że 1 kWh energii wprowadzonej do sieci odpowiada 0,8 kWh energii odzyskanej od operatora sieci dystrybucyjnej. Przy mikroinstalacji o mocy do 50 kW proporcja jest mniej korzystna i wynosi 1 do 0,7. Instalacje o większej mocy nie są uznawane za mikroinstalacje. Dzięki takiej formie rozliczenia z operatorem sieci fotowoltaika dla firm pozwala pobierać z sieci dużo tańszy prąd w czasie, kiedy własna instalacja nie pracuje (w nocy) lub jej produkcja nie zaspokaja potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa (w okresie zimowym). Rozwiązane przewidziane przez ustawodawcę stawia w korzystnym położeniu mikroprzedsiębiorstwa oraz właścicieli małych i średnich firm, dla których wysokie rachunki za prąd były dużym obciążeniem i w przypadku których mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW w zupełności zaspokaja potrzeby.

Wydatek inwestycyjny, czy realny zysk?

Przedsiębiorcy mogą się zastanawiać, czy na pewno inwestycja w fotowoltaikę dla firmy przyniesie spodziewane korzyści i jaki jest okres zwrotu. Koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zwraca się przeważnie po upływie od 7 do 10 lat, ale już od samego początku można korzystać z darmowej energii produkowanej dla firmy przez fotowoltaikę. Żywotność paneli fotowoltaicznych jest przewidziana na wiele lat, jest to więc inwestycja perspektywiczna. Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną nawet przy pochmurnym niebie, nie należy się więc martwić ich efektywnością, o ile zostały prawidłowo zamontowane i nie ulegają zacienieniu. Najważniejsze jest dysponowanie odpowiednią powierzchnią o optymalnej ekspozycji wobec słońca. Instalacja fotowoltaiczna może być montowana na dachu spadzistym i płaskim, a także na niezacienianej powierzchni gruntu w pobliżu budynków. Odprowadzoną do sieci energię można odebrać w ciągu 12 miesięcy od jej wprowadzenia, dzięki czemu można korzystać ze zmagazynowanego u dystrybutora prądu, gdy własna produkcja jest niewystarczająca. Wydatki na fotowoltaikę dla firm są traktowane jako zakup środków trwałych i podlegają amortyzacji, dzięki czemu można przyspieszyć okres zwrotu inwestycji.

Zagłosowało: 0 średnia: 0