Komu i kiedy należy się odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Niektóre zaniechania pracowników personelu medycznego mogą skutkować poważnymi następstwami zdrowotnymi u pacjentów. Szkody mogą być na tyle poważne, że grozić im może kalectwo lub śmierć. Czy osoby poszkodowane mogą wnieść sprawę do sądu i ubiegać się o rekompensatę za katastrofalne skutki błędnie postawionej diagnozy? Mogą, ale wymaga to podjęcia pewnych działań ze strony poszkodowanej. Powinna ona również zwrócić uwagę na czas wystąpienia zaburzeń w organizmie, będących następstwem działań lekarskich. Ustawodawca reguluje szczegółowo tę kwestię. 

Błędne skojarzenia

Błąd medyczny stosowany jest w charakterze zamiennika dla lekarskiego. Niewielu ludzi dostrzega subtelną różnicę zachodzącą między tymi dwoma pojęciami. Pierwszy termin dotyczy całego personelu medycznego, a więc zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ratowników w karetkach pogotowia czy rehabilitantów. Błąd lekarski związany jest tylko i wyłącznie z osobą lekarza. Dobrze jest znać tę subtelną różnicę, ponieważ brak wiedzy może utrudnić późniejsze dochodzenie swoich praw w sądzie. Pozostaje zadań pytanie o najczęstsze przyczyny takich błędów. Przeważnie źródło problemu leży w niedbalstwie i pośpiechu dowolnego pracownika medycznego

Sprawa o odszkodowanie – co jest podstawą?

Jeśli w wyniku działań pracowników medycznych doszło do szkody na zdrowiu pacjenta, tenże może ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie. Odszkodowanie za błąd medyczny kieruje się personalnie, pod adresem konkretnego pracownika medycznego lub zbiorczo, podając do sądu całą placówkę. Ten drugi przykład dotyczy sytuacji, gdy trudno orzec dokładnie sprawstwo. Co jest potrzebne osobie poszkodowanej, aby wygrać sprawę o odszkodowanie?

  • Świadkowie zdarzenia. Potrzebni są wiarygodni świadkowie, którzy poświadczą wersję zdarzeń pacjenta.
  • Dokumentacja. Ważne jest, aby jak najszybciej wyciągnąć z archiwum dokumentację leczenia.
  • Prawnik. Warto zatrudnić dobrego prawnika, który wykaże, iż doszło do złamania etyki lekarskiej i procedur dotyczących leczenia w zgodzie z obecnym stanem wiedzy.

Kiedy można ubiegać się roszczeń?

Ustawodawca reguluje temat odszkodowań w przypadku wystąpienia błędu medycznego. Osoba poszkodowana musi być niezbicie przekonana o winie pracownika medycznego i powinna wnieść sprawę do 3 lat od wykrycia zaburzeń zdrowotnych. W kontekście czasu, w którym można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, często pojawia się pytanie o późniejsze następstwa. Co, jeśli człowiek wykryje u siebie poważne konsekwencje zdrowotne 6 lat od leczenia? Zapis normuje i takie przypadki. Stanowi, że jeśli następstwa błędnych działań pracowników medycznych pojawią się do 10 lat od leczenia, to osoba poszkodowana ma 3 lata na zebranie dowodów i wniesienie sprawy do sądu. Droga do wygranej procesu jest wyboista, a sprawy o odszkodowanie za błędy lekarskie i medyczne nie należą do najprostszych.

Podsumowanie

Błędy medyczne to wszelkie zaniechania i pomyłki, które doprowadzają w rezultacie do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Mogą dopuścić się ich lekarze, pielęgniarki, sanitariusze i fizjoterapeuci. Osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne, jeśli mają świadków potwierdzających ich wersję wydarzeń, dysponują dokumentacją leczenia i wnoszą sprawę w okresie do 3 lat od pojawienia się negatywnych następstw odbytego leczenia. Takowe pojawić się mogą i w późniejszym okresie. W zgodzie z literą prawa, jeśli uszczerbek na zdrowiu pojawi się w czasie do 10 lat od leczenia, to osoba poszkodowana ma 3 lata na wniesienie sprawy do właściwego sądu.

Zagłosowało: 0 średnia: 0