Jak wybrać odpowiedni serwis do kontroli i naprawy instalacji gazowej w domu?

serwis instalacji grzewczej
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Każda instalacja gazowa, przed oddaniem do użytku, musi przejść obowiązkową kontrolę. Później natomiast kontrola instalacji gazowej powinna być wykonywana regularnie, przynajmniej raz w roku. W przeciwnym razie instalacja może ulec awarii, co w konsekwencji grozi dużym niebezpieczeństwem dla domowników. Na czym polega kontrola instalacji gazowej i jak znaleźć dobry serwis instalacji gazowych?

Kontrola instalacji gazowej w świetle prawa

Regularny serwis instalacji gazowych w Polsce regulowany jest przez przepisy prawa. Stanowi o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Wynika z niej, że wszystkie obiekty budowlane muszą być poddane okresowej kontroli, która polega między innymi na kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Instalacja gazowa podlega serwisowi co najmniej raz w roku, a przegląd musi być wykonany przez uprawnione do tego podmioty. Co ważne, w przypadku budynków o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych lub powierzchni dachu przekraczającej 1000 metrów kwadratowych, kontrola powinna być wykonywana dwa razy do roku.

Jak przebiega kontrola instalacji gazowej?

Proces kontroli polega przede wszystkim na sprawdzeniu szczelności całej instalacji, czyli wszystkich urządzeń na gaz. Pomiar szczelności wykonywany jest za pomocą specjalnego urządzenia. W trakcie kontroli sprawdzany jest również stan techniczny przyłączy, przewodów oraz podłączenia całej armatury. Kontrola kończy się przygotowaniem specjalnego protokołu przebiegu pomiarów. Protokół ten powinien zawierać między innymi takie informacje jak materiał, z którego wykonane są rury, sposób ich łączenia oraz średnica. Wskazuje się również miejsce, w którym zamontowany jest gazomierz. Dokument zawiera również informacje o wykorzystanych przyrządach pomiarowych oraz oczywiście wynik kontroli.

Kto może wykonać kontrolę instalacji gazowej?

Serwis instalacji gazowej może być wykonany tylko przez specjalne podmioty. Temat ten nadzorowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który udziela odpowiednich uprawnień. Kontrolę mogą zatem wykonać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej oraz posiadające kwalifikacje związane z dozorem technicznym i energetyką. 

Jeśli chodzi o serwis instalacji gazowej Bydgoszcz może pochwalić się wieloma wyspecjalizowanymi firmami oraz fachowcami w tym zakresie. Firmy zajmujące się kontrolą oraz serwisem instalacji gazowych oferują najczęściej usługi kompleksowego serwisu instalacji, oraz przewodów kominowych. Kontrola skutkuje wydaniem oceny działania instalacji oraz wystawieniem protokołu wraz ze stosownym podpisem. Protokół w świetle prawa stanowi dokument potwierdzający przeprowadzenie przez właściciela obowiązkowej kontroli.

Zagłosowało: 0 średnia: 0