Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę – czy warto?

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Gwałtowna ekspansja energii słonecznej stworzyła znaczne możliwości finansowe zarówno dla właścicieli ziemskich, jak i rolników, ponieważ rolnictwo słoneczne staje się coraz bardziej wartościowe. Mówiąc najprościej, deweloperzy energii słonecznej potrzebują gruntów pod nowe projekty związane z energią słoneczną, ale ziemia jest towarem, który nie zawsze jest szeroko dostępny, więc dzierżawa gruntów słonecznych jest często jedyną realną opcją. Jednak przed zawarciem umowy leasingu słonecznego z deweloperem należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy, a aby pomóc lepiej zrozumieć naturę stawek za dzierżawę farm słonecznych, omówimy znaczenie rozwoju energii słonecznej w Polsce, jak ocenia się rozwój energii słonecznej i sposób, w jaki grunty pod fotowoltaikę mogą pomóc właścicielom nieruchomości, w jak najlepszym wykorzystaniu ich dzierżawy słonecznej.

Dlaczego rolnictwo słoneczne stało się bardziej wartościowe?

Szybki rozwój branży solarnej jest wynikiem dwóch głównych czynników: programów rządowych, takich jak ulga podatkowa na inwestycje (ITC) i spadających cen fotowoltaiki (PV) – z których oba przyczyniają się do znacznie szybszego zwrotu z inwestycji przez deweloperów energii słonecznej, dzięki czemu rozwój energii słonecznej jest znacznie bardziej lukratywną perspektywą. Na przykład ITC zapewnia deweloperom energii słonecznej 30% ulgę podatkową od ceny instalacji słonecznej, a w niektórych regionach produkcja energii słonecznej spadła do zaledwie kilkunastu groszy za kilowatogodzinę, dzięki czemu energia słoneczna jest jeszcze tańsza niż tradycyjna paliwa kopalne. Ponadto energia słoneczna jest prawdopodobnie najlepszym na świecie sposobem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jeśli obecny postęp się utrzyma, jest całkiem możliwe, że instalacje wykorzystujące energię słoneczną mogłyby skutecznie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla na całym świecie o prawie 6 miliardów ton rocznie.

Szanse dla właścicieli gruntów i rolników

Ta gwałtowna ekspansja produkcji energii słonecznej i tworzenie gruntów pod fotowoltaikę w Polsce generuje szereg możliwości finansowych dla właścicieli ziemskich, a zwłaszcza dużych właścicieli ziemskich, takich jak rolnicy. Tereny słoneczne są szczególnie interesujące dla polskich rolników, ponieważ w zależności od upraw, zyski farm słonecznych z paneli fotowoltaicznych mogą być znacznie większe niż tradycyjne praktyki rolnicze, szczególnie w odpowiednich regionach.

Zagłosowało: 0 średnia: 0